1.ข้อควรรู้ก่อนก่อสร้างสระว่ายน้ำ

1.1 ก่อนตัดสินใจจะก่อสร้างสระว่ายน้ำในบ้าน หรือสระสาธารณะ ควรจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการมีสระว่ายน้ำก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการออกแบบ

1.2 สระว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายที่สามารถออกกำลังกายได้ ควรจะเป็นสระว่ายน้ำที่มีความยาวของสระที่เหมาะสมกับการว่าย (Lap Pool) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6-15 เมตร. และความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนใหญ่เป็นสระสำหรับบ้านพักอาศัย  (ตามพื้นที่ของหน้างานที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำ)

1.3 สระว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายที่สามารถออกกำลังกายได้ ควรจะเป็นสระว่ายน้ำที่มีความยาวของสระที่เหมาะสมกับการว่ายน้ำ (Lap Pool , Free From) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 10-50 เมตร. และความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ส่วนใหญ่เป็นสระสำหรับสาธารณะ  (ตามพื้นที่ของหน้างานที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำ)

    1.4 สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ควรจะเป็นสระว่ายน้ำที่ต้องคำนึงถึง “ความปลอดภัย” เช่นความลึกและตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับเด็กสระที่เล็กสุด ขนาด 3×3 ,3×5 ,4×4 ,6×6  ความลึกเริ่มที่ 0.60-0.90 เมตร (ตามพื้นที่ของหน้างานที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำ)

1.5 สระสปาสำหรับแช่ (จากุชชี่) ขนาดเล็กสุด คือ 2×2 เมตร หรือ สามารถออกแบบให้อยู่ภายในสระว่ายน้ำก็ได้ หรือแยกออกจากสระว่ายน้ำ มีไว้เพื่อทำวารีบำบัดในน้ำและความสวยงาม