FAQs2022-06-03T17:26:36+00:00

คำถามที่พบบ่อย

ข้อควรรู้ก่อนก่อสร้างสระว่ายน้ำ2022-06-03T15:37:18+00:00

1.ข้อควรรู้ก่อนก่อสร้างสระว่ายน้ำ

1.1 ก่อนตัดสินใจจะก่อสร้างสระว่ายน้ำในบ้าน หรือสระสาธารณะ ควรจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการมีสระว่ายน้ำก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการออกแบบ

1.2 สระว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายที่สามารถออกกำลังกายได้ ควรจะเป็นสระว่ายน้ำที่มีความยาวของสระที่เหมาะสมกับการว่าย (Lap Pool) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6-15 เมตร. และความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนใหญ่เป็นสระสำหรับบ้านพักอาศัย  (ตามพื้นที่ของหน้างานที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำ)

1.3 สระว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายที่สามารถออกกำลังกายได้ ควรจะเป็นสระว่ายน้ำที่มีความยาวของสระที่เหมาะสมกับการว่ายน้ำ (Lap Pool , Free From) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 10-50 เมตร. และความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ส่วนใหญ่เป็นสระสำหรับสาธารณะ  (ตามพื้นที่ของหน้างานที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำ)

    1.4 สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ควรจะเป็นสระว่ายน้ำที่ต้องคำนึงถึง “ความปลอดภัย” เช่นความลึกและตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับเด็กสระที่เล็กสุด ขนาด 3×3 ,3×5 ,4×4 ,6×6  ความลึกเริ่มที่ 0.60-0.90 เมตร (ตามพื้นที่ของหน้างานที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำ)

1.5 สระสปาสำหรับแช่ (จากุชชี่) ขนาดเล็กสุด คือ 2×2 เมตร หรือ สามารถออกแบบให้อยู่ภายในสระว่ายน้ำก็ได้ หรือแยกออกจากสระว่ายน้ำ มีไว้เพื่อทำวารีบำบัดในน้ำและความสวยงาม

โครงสร้างสระว่ายน้ำที่ใช้สำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำ2022-06-03T15:48:36+00:00

2. โครงสร้างสระว่ายน้ำที่ใช้สำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำ

2.1 สระสำเร็จรูปโครงสร้างเหล็กกัลวาไนท์ ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.2 สระสำเร็จรูปโครงสร้างโพลีเมอร์ ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.3 สระสำเร็จรูปโครงสร้างไฟเบอร์ ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.4 สระสำเร็จรูปโครงสร้างคอนกรีต ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.5 สระโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังสระด้วยวัสดุกระเบื้องและหินธรรมชาติ

สระว่ายน้ำที่นิยมก่อสร้างสระว่ายน้ำมีอยู่ 2 ระบบ2022-06-03T15:50:40+00:00

3. สระว่ายน้ำที่นิยมก่อสร้างสระว่ายน้ำมีอยู่ 2 ระบบ

3.1 สระว่ายน้ำระบบสกิมเมอร์ (Skimmer Pool) เป็นระบบสระว่ายน้ำแบบหมุนเวียนน้ำ โดยมีกล่อง สกิมเมอร์บล็อคติดอยู่ข้างผนังสระว่ายน้ำ สำหรับให้น้ำในสระไหลผ่านไปและต่อท่อสระว่ายน้ำไปที่ปั๊มและถังกรองน้ำ แล้วจ่ายน้ำกลับมาที่หัวพ่นน้ำที่ผนังสระ (Wall Inlet) ระบบแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับสระสำเร็จ และสระคอนกรีต

    3.2 สระว่ายน้ำระบบน้ำล้น (Over Flow) เป็นระบบสระว่ายน้ำแบบหมุนเวียนน้ำ ผ่านรางน้ำล้นและต่อท่อสระว่ายน้ำไปที่ถังสำรองน้ำ (Surge Tank) โดยคิดปริมาณน้ำในถังสำรองจำนวน 10% จากปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และคิดปริมาณน้ำในถังสำรองจำนวน 15% จากปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ และต่อท่อสระว่ายน้ำไปที่ปั้มและถังกรองน้ำ แล้วจ่ายน้ำกลับมาที่หัวจ่ายน้ำที่พื้นสระ (Floor Inlet) ระบบแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับสระคอนกรีต

ระบบบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำมีอยู่ 4 ระบบ2022-06-03T15:53:02+00:00

4. ระบบบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำมีอยู่ 4 ระบบ

4.1 ระบบใช้คลอรีน

4.2 ระบบเกลือ (Salt Chlorinator Systems)

4.3 ระบบน้ำแร่ (Freshwater Pool Systems)

4.4 ระบบโอโซน (Ozone Systems)

บริการให้คำปรึกษา

สำหรับใครที่กำลังมองหาบริการออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงวางระบบสระว่ายน้ำสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ ยังสามรถขอคำปรึกษาหรือติดต่อใช้บริการได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้

เบอร์โทรศัพท์:: 093-582-6949
Line official : @533ksfuz
Line : Lnp-bkk

Go to Top