4. ระบบบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำมีอยู่ 4 ระบบ

4.1 ระบบใช้คลอรีน

4.2 ระบบเกลือ (Salt Chlorinator Systems)

4.3 ระบบน้ำแร่ (Freshwater Pool Systems)

4.4 ระบบโอโซน (Ozone Systems)