3. สระว่ายน้ำที่นิยมก่อสร้างสระว่ายน้ำมีอยู่ 2 ระบบ

3.1 สระว่ายน้ำระบบสกิมเมอร์ (Skimmer Pool) เป็นระบบสระว่ายน้ำแบบหมุนเวียนน้ำ โดยมีกล่อง สกิมเมอร์บล็อคติดอยู่ข้างผนังสระว่ายน้ำ สำหรับให้น้ำในสระไหลผ่านไปและต่อท่อสระว่ายน้ำไปที่ปั๊มและถังกรองน้ำ แล้วจ่ายน้ำกลับมาที่หัวพ่นน้ำที่ผนังสระ (Wall Inlet) ระบบแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับสระสำเร็จ และสระคอนกรีต

    3.2 สระว่ายน้ำระบบน้ำล้น (Over Flow) เป็นระบบสระว่ายน้ำแบบหมุนเวียนน้ำ ผ่านรางน้ำล้นและต่อท่อสระว่ายน้ำไปที่ถังสำรองน้ำ (Surge Tank) โดยคิดปริมาณน้ำในถังสำรองจำนวน 10% จากปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และคิดปริมาณน้ำในถังสำรองจำนวน 15% จากปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ และต่อท่อสระว่ายน้ำไปที่ปั้มและถังกรองน้ำ แล้วจ่ายน้ำกลับมาที่หัวจ่ายน้ำที่พื้นสระ (Floor Inlet) ระบบแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับสระคอนกรีต