2. โครงสร้างสระว่ายน้ำที่ใช้สำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำ

2.1 สระสำเร็จรูปโครงสร้างเหล็กกัลวาไนท์ ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.2 สระสำเร็จรูปโครงสร้างโพลีเมอร์ ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.3 สระสำเร็จรูปโครงสร้างไฟเบอร์ ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.4 สระสำเร็จรูปโครงสร้างคอนกรีต ปูพื้นและผนังสระและผนังด้วยไวนิล

2.5 สระโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังสระด้วยวัสดุกระเบื้องและหินธรรมชาติ